Perustietoa vakuutuksista

Vakuutukseksi kutsutaan sopimusta, joka on solmittu vakuutusyhtiön ja yksityisen henkilön tai yrityksen välillä. Vakuutus on jotain, jonka turvin pyritään ennakolta varautumaan mahdollisiin vahinkoihin niin, että vahingon sattuessa taloudellinen tasapaino olisi turvattua ja elämä voisi jatkua samanlaisena kuin ennekin.

Vakuutuksille tyypillisiä ominaisuuksia

Vaikka kukin vakuutusyhtiö voikin itsenäisesti määritellä vakuutustensa sisältöjä ja korvausaloja, on niillä kaikilla kuitenkin tiettyjä yhteneväisyyskriteerejä. Aivan ensiksi vakuutuksen voimassa olemisen ehtona on vahingon yllätyksellisyys ja sattumanvaraisuus. Ennakolta tiedossa olevaa vahinkoa vastaan ei siis voi vakuutuksella turvautua.

Toisekseen vakuutus koskee vain niitä vahinkoja, joista vakuutusta solmittaessa on sovittu. Näin ollen kodin palovakuutus suojaa siis vain tulipaloa vastaan ja auton hirvivakuutus vain hirvikolaria vastaan, esimerkiksi. Vakuutuksen maksun perustana on aina vahingon todennäköisyys, jota lasketaan suurelta ihmisjoukolta keskimäärin. Pitkällä aikavälillä vakuutusmaksut ja vakuutuskorvaukset tasoittuvat ja tasapainottuvat.

Vakuutuksia on monta eri lajia

Vakuutuksia on olemassa useita erilaisia ja melkein minkä tahansa asian voi vakuuttaa. Yleisimpiä vakuutuksia ovat koti- ja autovakuutukset, henkivakuutukset, tapaturmavakuutukset ja sairauskuluvakuutukset.

Yhä yleisemmäksi ovat tulossa myös esimerkiksi lemmikkieläinten vakuutukset ja erilaiset matkavakuutukset, joilla voidaan suojata niin matkalainen itse kuin hänen matkatavaransakin.

Monet vakuutusyhtiöt myyvät erilaisia vakuutuspaketteja, joissa on yhdistetty useampi vakuutus yhteen ja samaan pakettiin, ja näin saatu sille edullisempi hinta. Tyypillisimpiä pakettivakuutuksia ovat nuorten vakuutukset, joihin sisältyvät niin henkilö- kuin kotivakuutuskin.

Vakuutusyhtiöissä on valinnanvaraa

Myös vakuutusyhtiöitä on monia, joten valinnanvaraa riittää. Koska eri yhtiöillä on hieman erilaisia vakuutuksia, kannatta vakuutuksia tarkastella ja kilpailuttaa ennen vakuutuksen ostopäätöksen tekemistä.

Suomalaisia vakuutusyhtiöitä ja -ryhmiä ovat muun muassa: Aktia, Fennia, If, Ilmarinen, Kaleva, Lähivakuutus, Pohjantähti, Pohjola, Sampo, Tapiola, Turva, Varma ja Veritas.