Nuorikin tarvitsee oman vakuutuksen

Nuoren elämä on täynnä muutoksia, kun hän alkaa opetella itsenäisempää elämää. Jossakin vaiheessa nuoruutta eteen tulevat niin opiskelemaan lähteminen kuin ensimmäisen oman kodin hankkiminenkin. Myös harrastukset ovat nuoruudessa yleensä runsaslukuisia. Nuoren elämä onkin täynnä touhua ja toimintaa, joten myös vakuutusturvan on syytä olla ajan tasalla.

Vanhempien suojista omaan kotiin

Kun viimein koittaa se omaan kotiin muuttamisen aika, on katseet syytä kääntää kodin vakuuttamiseen. Jos nuori muuttaa esimerkiksi vuokra-asuntoon, ei hänen kuitenkaan tarvitse vakuuttaa itse rakennusta, vaan irtaimiston vakuuttaminen riittää.

Irtaimiston vakuutusta mietittäessä kannattaa muistaa, että isompi omavastuuosuus pienentää itse vakuutuksesta aiheutuvia kuluja, ja toisinpäin.

Nuori itse on tärkein vakuutettava

Monilla nuorilla on lapsuudesta saakka voimassa ollut tapaturmavakuutus. Tämän voimassa oleminen kannattaa tarkistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun nuori muuttaa pois kotoa. Samoin kannattaa miettiä sitä, olisiko nuorelle hyvä hankkia myös hoitokuluvakuutus, joka kattaisi sairastumisesta aiheutuvia kuluja.

Myös harrastusten osuus nuoren elämässä tulee arvioinnin kohteeksi jo aina uutta harrastusta aloitettaessa. Yleensä tapaturmavakuutus kattaa myös harrastuksissa sattuneita tapaturmia, mutta tiettyjen, vaarallisiksi luokiteltujen, harrastusten kohdalla näin ei kuitenkaan ole, vaan asiasta on neuvoteltava vakuutusyhtiön kanssa.

Matkailu avartaa

Nuoren elämänvaiheeseen kuuluu kiinteästi myös matkustaminen. Matkat opiskelupaikasta kotiin tai kauemmas maailmalle suuntautuneet matkat on syytä turvata matkavakuutuksin. Matkavakuutuksiin saa liitetyksi myös matkatavaravakuutuksen, mikä on hyvä olla olemassa tavaroiden katoamisen tai varastamisen kohteeksi joutumisen vuoksi.

Pakettiratkaisu on helppo

Monilla vakuutusyhtiöillä on tarjottavana nuorille suunnattuja vakuutuspaketteja, jotka sisältävät kaikki nuoren ihmisen välttämättömät vakuutukset. Tällaisen paketin ottaminen on yleensä edullisempaa kuin eri vakuutusten ostaminen erikseen. Asiasta kannattaa tiedustella suoraan vakuutusyhtiöiltä.