Mopovakuutus

Mopolla on aina oltava lakisääteinen liikennevakuutus, josta korvataan mahdolliset henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Liikennevakuutuksen tulee olla voimassa ensimmäisestä omistuspäivästä lähtien, vaikka mopolla ei ajettaisikaan julkisilla tiealueilla.Vakuutuksen siirtämistä varten vakuutusyhtiöön tulee toimittaa ajoneuvon omistajan vaihdoksesta todistava luovutuskirja tai jäljennös rekisteriotteen ilmoitusosasta.

Laajuus ja voimassaolo

Omalle kulkuneuvolle sattuneet vahingot korvataan liikennevakuutusta täydentävästä vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta, jonka antaman turvan laajuuden voi itse valita. Yleensä valittavana on kahdesta kolmeen laajuutta, eli ns. täys- eli peruskasko, sitä suppeampi osakasko ja kaikkein suppeimpana pelkkä tulipalolta ja varkaudelta suojaava vakuutus. Vakuutusturvan laajuus on usein järkevintä valita vakuutettavan ajoneuvon arvon mukaan, eli mitä arvokkaampi mopo, sitä kattavampi vakuutusturva sille on syytä hankkia. Myös asuinpaikka ja mopon säilytyspaikka on syytä ottaa huomioon: ilkivaltavahinkoja ei yleensä korvata muista kuin täyskaskosta, joten esimerkiksi kaupunkialueella taivasalla säilytettävä ajoneuvo on hyvä suojata vakuutuksella.

Kaskovakuutukset ovat voimassa Euroopassa ja Green Card -maissa. Turvan kattavuus ja erityisehdot ulkomailla on hyvä tarkistaa vakuutusehdoista ennen matkaa. Vakuutuksen piiriin kuuluu ajoneuvon lisäksi siihen asennetut vakiovarusteet ja tavanomaiset kiinteät ajoon tarkoitetut lisävarusteet. Vakuutusyhtiöllä on yleensä oikeus evätä haetut korvaukset, jos mopo todetaan ns. viritetyksi, koska se ei ole vahinkohetkellä ollut siinä kunnossa kuin vakuutusyhtiö on olettanut sen olleen.

Hinta

Kuten kaikki vakuutukset, myös mopovakuutus kannattaa kilpailuttaa, koska vakuutusyhtiöiden välillä on suuria hinnoittelueroja. Nuoret mopoilijat asuvat usein vielä kotona, jolloin vakuutus on usein järkevintä ja halvinta ottaa samasta yhtiöstä perheen muiden vakuutusten kanssa, jolloin mahdollisia asiakas- ja keskittämisetuja on mahdollista hyödyntää. Valitun turvatason lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että myös omavastuun suuruus ja vakuutuksen ottajan ikä vaikuttavat tyypillisesti vakuutusmaksujen suuruuteen.