Pohjola Vakuutus Oy

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä (76 arvostelua, keskiarvo: 2,82/5)
Ladataan...

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluita. Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, joka aloitti toimintansa vuonna 1891 nimellä Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola. Lukuisten yrityskauppojen ja omistussuhteiden muutosten jälkeen OKO (nyk. Pohjola-pankki Oyj, eli OP-Pohjola –ryhmän keskuspankki) osti enemmistön Pohjola-yhtymä Oyj:n osakkeista, jolloin siitä tuli pankin tytäryhtiö. Yhtiön osakkeiden noteeraus Helsingin pörssissä lopetettiin, kun Pohjola-yhtymä sulautettiin emoyhtiöönsä. Niillä ehdittiin kuitenkin tehdä kauppaa vuodesta 1912 vuoteen 2006. Pohjola-pankin A-sarjan osake on sen sijaan edelleen noteerattu Helsingin Pörssissä.

Pohjolan koko vahinkovakuutustoiminnan tulos vuonna 2009 oli 102 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että vakuutukset ovat pankkitoiminnan (117 miljoonaa euroa vuonna 2009) ohella Pohjola-konsernin suurin liiketoiminta-ala. Vakuutuksia tarjotaan henkilö-, yhteisö- ja yritysasiakkaille. Koko konsernin vakavaraisuus on pysytellyt hyvällä tasolla. Vahinkovakuutustoiminnan konttoreita Pohjolalla on yli 300, joista suurin osa toimii samoissa tiloissa Osuuspankkien kanssa. Lisäksi Pohjolalla on konttoreita Baltiassa. Vakuutusasioita voi hoitaa myös valtakunnallisen puhelin- ja verkkopalvelun kautta. Palveluita täydentää laaja asiamiesverkosto.

Asiakasedut

Pohjola-konsernin asiakkuudesta on vuodesta 2007 saanut K-ryhmän kanta-asiakkuuspisteitä (Plussa), joita myönnetään siis myös vakuutuksista. Plussapisteiden saamiseksi oman Plussa-kortin numero pitää ilmoittaa Pohjolaan ja pisteet kirjautuvat sille henkilölle, joka on merkitty vakuutussopimukseen maksajaksi. Pohjola-konserni tarjoaa myös runsaasti keskittämisetuja ja sillä on käytössä oma etuasiakasjärjestelmä, joka tuo huomattavia helpotuksia esimerkiksi palvelumaksujen suuruuteen ja vakuutuksien hintoihin. Pohjolan etuasiakkaaksi pääsee automaattisesti, kun henkilöllä on vakuutukset vähintään kolmesta eri tuoteryhmästä (esimerkiksi kotivakuutus, liikennevakuutus ja henkivakuutus).

Vahinkovakuutukset

Pankki- ja varainhoitopalveluiden lisäksi Pohjola-konserni tarjoaa henkilö-, yhteisö- ja yritysasiakkailleen monipuolisia ja kattavia vahinkovakuutuspalveluita. Se on vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin vakuutusyhtiö ja johtava yritysten ja julkisyhteisöjen vakuuttaja. Vakuutusmaksujen lisäksi vakuutustoiminnan tulot koostuvat sijoituksista, joilla yhtiö varmistaa asiakkaiden maksamien vakuutusmaksujen riittävyydestä korvaustoiminnassa. Riskejä turvataan jälleenvakuutuksilla. Pohjolalla on kuusi vahinkovakuutus-liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä: Suomessa toimiva yleisvahinkovakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, ammattiliikenteen vakuuttamiseen keskittynyt A-Vakuutus Oy, matkavakuuttamiseen erikoistunut Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja Baltian maissa toimivat Seesam-yhtiöt.

Liiketoiminta-alueet

Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat ja Baltia. Yhtiö pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa tiiviimmällä pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistämisellä, eli lähinnä hankkimalla uusia asiakkaita pankkitoiminnan puolelta. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden pysyvyys ja kokonaisasiakkuus kilpailukykyisillä hinnoilla ja tarjoamalla runsaasti kannattavia keskittämisetuja, mikä onkin viime vuosina näkynyt henkilöasiakkaiden määrän tasaisena kasvuna.

Henkilöasiakkaille on tarjolla kattava valikoima vahinkovakuutuksia ja arkielämän turvaa ajoneuvovakuutuksista kotivakuutuksiin, lemmikkivakuutuksiin ja erilaisiin henkilövakuutuksiin lapsista aikuisiin. Olemassa olevia vakuutuksia on helppo hallinnoida suoraan Internetissä tai vierailemalla vakuutuksenantajan konttoreissa. Myös korvauksen hakeminen ja vakuutustarjousten pyytäminen ja oman vakuutustarpeen kartoittaminen on mahdollista tehdä verkossa. Pohjola tarjoaa myös monia keskittämisetuja.

Yritykset ja yhteisöt saavat Pohjolasta kaikki lakisääteiset pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset, kuten tapaturmavakuutukset, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset ja moottoriajoneuvovakuutukset. Vakuuttamisessa voidaan käyttää erillisiä vakuutuksia tai yhdistelmävakuutuksia. Yhtiöllä on kokonaisuutena vankka kokemus ja asiantuntemus kaikilla eri vakuutustoiminnan osa-alueilla. Asiakkaiden riskit arvioidaan ja kartoitetaan aina perusteellisesti ennen vakuutussopimusten tekemistä ja turvan kattavuus tarkistetaan vuosittain. Tarjontaa täydentävät yhteistyökumppani Ilmarisen työeläkevakuutukset. kansainvälisillä markkinoilla toimivien asiakkaiden vakuutuspalvelut tuotetaan yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Riskien rajoittamiseksi yhtiö käyttää arvostettuja ja luotettavia jälleenvakuutusyhtiöitä. Yritysasiakkaissa panostetaan etenkin pienten ja keskisuurten yritysten asiakkuuksien lisäämiseen.

Pohjolan Baltiassa omistamat Seesam-yhtiöt tarjoavat vahinkovakuutuspalveluita Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Viime vuosina Baltian markkinat ovat kuitenkin supistuneet taloudellisen taantuman myötä.