Venevakuutus

Venevakuutus turvaa sekä vesillä liikuttaessa ja veneen ollessa talviteloilla. Vakuutusyhtiöiden tarjoama perustason venevakuutus sisältää useimmiten palo-, varkaus-, murto-, ilkivalta- ja vastuuvakuutuksen, joista korvataan veneelle ja vesillä liikkumiseen tarvittaville varusteille sattuneet yllättävät vahingot vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. Vastuuvakuutuksesta taas korvataan toiselle aiheutuneita vahinkoja esimerkiksi kolarointitilanteessa. Vakuutus ei kata esimerkiksi kalastusvälineitä ja henkilökohtaista omaisuutta.

Perusvakuutuksen turvaa voi halutessaan laajentaa, jolloin vahinkojen korvattavuus kasvaa. Tarkat korvausehdot löytyvät aina vakuutusehdoista. Venevakuutus on tyypillisesti voimassa Suomen aluevesillä ja esimerkiksi Virossa ja Pohjoismaiden rannikkoalueilla mutta ei Venäjällä. Venevakuutuksen voi ottaa ainoastaan huvikäytössä olevalle veneelle: ammatti- ja kilpailukäytössä oleville veneille on omat vakuutuksensa.

Kodinvakuutus kattaa soutuveneen ja sen alle 5 hevosvoimaisen moottorin, mutta purje- ja moottoriveneet kannattaa vakuuttaa erikseen. Usein vakuutuksenantajalla on vakuutusehtojen mukainen oikeus tarkastaa vahinko ennen korjaustöiden aloittamista. Tällainen käytäntö on yleinen esimerkiksi karilleajon, törmäyksen ja tulipalon kohdalla. Vakuutusyhtiöllä on yleensä myös oikeus määrätä käytetty korjaamo tai vaurioituneiden varusteiden kohdalla korvaavien varusteiden hankintapaikka. Rikostapauksissa vahingosta tulee tehdä ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiöön lähetetään kopio ilmoituksesta. Jotkin vakuutusyhtiöt eivät peri omavastuuosuutta rikostapauksissa lainkaan, jos vene on ollut asiamukaisesti suojattu varkauksia vastaan esimerkiksi turvalukoin ja murtohälyttimin.

Hinnat

Eri vakuutusyhtiöitä kannattaa aina kilpailuttaa ja pyytää tarjous useammasta eri yhtiöstä. Hintaeroa voi helposti olla satojakin euroja vuodessa, minkä lisäksi keskittämisetuna ja asiakasetuina voi vakuutusmaksuihin saada alennusta enemmänkin. Huomiota kannattaa kiinnittää hinnan lisäksi myös vakuutusturvan kattavuuteen eli esimerkiksi korvattavuuden ulkopuolelle rajattuihin vahinkoihin. Myös omavastuun ja enimmäiskorvausmäärän suuruuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Monilla vakuutusyhtiöillä on sivuillaan laskureita, joilla vakuutusten hintoja on helppo laskea ja vertailla eri laajuisina. Verkon keskustelupalstoilta saa myös hyviä vinkkejä eri yhtiöiden ja vakuutusten kattavuuden suhteen.