Vakuutukseen kuuluu omavastuu

Vakuutuksen omavastuuksi sanotaan sitä vakuutuksen osaa, joka tule vahingon sattuessa asiakkaan itsensä maksettavaksi vakuutusyhtiön huolehtiessa loppuosan korvaamisesta. Esimerkiksi kotivakuutuksessa voi olla omavastuu, jossa rikkoutuneesta kodinkoneesta, kuten televisiosta asiakas itse maksaa vaikkapa 150 euroa ja vakuutusyhtiö korvaa loput 400 euroa.

Omavastuuosuudesta päättäminen

Vakuutuksen omavastuuosuus on sellainen asia, josta asiakas pystyy yleensä itse päättämään vakuutusta ottaessaan. Pääsääntöisesti pieni omavastuuosuus kasvattaa vakuutusmaksuja, kun taas suuri omavastuuosa pienentää sitä. Tämä johtuu luonnollisestikin siitä, että vahingon sattuessa suuren omavastuun sisältävässä vakuutuksessa vakuutusyhtiön maksettavaksi jäävä osuus on pienempi, ja näin ollen vakuutusyhtiölle kannattavampi vaihtoehto.

Omavastuuosuuden kanssa kannattaa olla tarkkana, ja se kannattaa tarkistaa vakuutuskirjoista ennen kuin vahvistaa tiedot oikeiksi. Tämä on tärkeää siksi, että korvaushetkellä ei sitten tule mitään ikäviä yllätyksiä.

Millaisiin vakuutuksiin sisältyy omavastuuosuus?

Omavastuuosuus sisältyy melkeinpä kaikkiin vakuutuksiin. Toki omavastuuosuudettomia vakuutuksiakin on, mutta ne ovat sitten yleensä kalliimpia.

Tyypillisimmin omavastuusta puhutaan koti- ja autovakuutuksien yhteydessä. Kotivakuutuksessa kodin irtaimisto on vakuutettu tietystä arvosta ja asiakas on valinnut itselleen sopivimman omavastuuosuuden. Tämä osuus pitää maksaa aina jokaisesta vahingosta, joista hakee korvausta vakuutusyhtiöltä.

Sama koskee myös autovakuutuksia. Niissäkin on yleensä omavastuuosuus, joka on maksettava ennen kuin vakuutusyhtiö korvaa kolarin tai muun autovahingon aiheuttamia kuluja.

Vakuutusten omavastuuosuuksien vertaileminen

On kokonaan vakuutusyhtiöiden päätettävissä, millaisia omavastuuosuuksia ne vakuutuksiinsa tarjoavat. Tästä syystä omavastuuosuus on vakuutuksen korvaussumman ohella se tärkeä asia, joista vakuutusyhtiöitä voi kilpailuttaa. Kannattaakin vertailla eri vakuutusyhtiöiden vakuutuksia ennen ostopäätöksen tekemistä, sillä vaikka edullisin vakuutus ei välttämättä olekaan se paras vaihtoehto, pitää asiakkaan voida itse vaikuttaa siihen, millaisen omavastuuosuuden hän vakuutuksilleen haluaa – vai haluaisiko hän ehkä luopua siitä kokonaan?