Kotivakuutukset

Kotivakuutuksella voidaan vakuuttaa rakennus (myös vapaa-ajanasunto) tai irtaimisto tai molemmat. Omakotiasujan tulee itse vakuuttaa asuinrakennus ja mahdolliset ulkorakennukset, kun taas kerros- ja rivitalossa vakuutusasiat kuuluvat taloyhtiölle. Irtaimiston vakuutus kuuluu aina omistajalle.Kotivakuutuksen voi useimmiten ottaa myös rakenteilla olevalle rakennukselle, mutta näissä tapauksissa omavastuu voi olla korotettu ja korvaavuudessa rajoituksia tai erikoisehtoja. Lisävakuutuksia ovat esimerkiksi pientalon LVI-vakuutus, josta korvataan putkistolle ja laitteistoille äkillisesti ja arvaamattomasti sattuneet vahingot ja osa vian etsintään liittyvistä kuluista.

Kotivakuutuspakettiin sisältyy tai voidaan yleensä sisällyttää omaisuusvakuutuksen lisäksi muun muassa vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus kattaa kolmansille aiheutuneet vahingot, joista vakuutuksenottaja on lain mukaan vastuussa. Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa, jos tällaista tapausta joudutaan sovittelemaan oikeudessa tai asianajajan avulla. Kotivakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa paitsi irtainvakuutus, joka voi rajoitetusti olla voimassa myös kodin ulkopuolella ja jopa ulkomailla. Nuorille on usein tarjolla erityisiä nuorisovakuutuksia, jotka ovat normaalia kotivakuutusta huokeampia.

Mitä omaisuusvakuutus kattaa?

Omaisuusvakuutus kattaa yleensä sekä vakuutuksenottajan että muiden hänen kanssaan samassa tai yhteisessä taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden omaisuuden sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutus on pääsääntöisesti voimassa vakuutuskirjaan merkityssä osoitteessa, joskin muuton aikana vakuutus voi olla voimassa väliaikaisesti sekä uudessa että vanhassa osoitteessa yhtä aikaa.

Esimerkiksi kellari- ja vinttivarastoissa ja muussa vastaavassa huonosti vartioidussa kohteessa säilytetyn irtaimiston korvattavuudessa on usein yläraja. Omaisuutta ei myöskään saa säilyttää tahallisen huolimattomasti ja vakuutuksissa voikin olla erillisehtoja korvausvastuun raukeamisesta tai pienenemisestä, jos esimerkiksi asianmukaisesta lukituksesta ei ole huolehdittu. Joissain vakuutuksissa turva ulottuu tietyssä määrin myös kodin ulkopuolelle ja antaa siten turvaa myös matkatavaroille. Kotivakuutuksen irtaimistovakuutus on tarkoitettu ns. tavanomaisen koti-irtaimiston vakuuttamiseen, joten arvotavara kannattaa vakuuttaa erikseen, koska kotivakuutuksessa määritetyn korvattavuuden ylärajat voivat olla tällaisten esineiden todellista arvoa huomattavasti alhaisemmat.

Mitä kotivakuutuksesta korvataan?

Vakuutusyhtiöt tarjoavat usein erilaisia valmiita turvatasovaihtoehtoja. Suppea turvataso tarkoittaa, että korvattavien vahinkojen määrä on hyvin valikoitu ja rajattu. Mitä laajemmaksi turvatason valitsee, sitä kattavamman turvan kodilleen saa, mutta myös sitä kalliimpi vakuutuspaketti on.

Rakennusten osalta korvataan rakennukselle esimerkiksi tulipalon, räjähdyksen, myrskyn ja putkivuodon aiheuttamia vahinkoja. Näiden lisäksi korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta ja rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja. Useimmat yhtiöt ovat asettaneet rajoituksia ja erityisehtoja esimerkiksi kulumisen, kosteusvaurioiden, lumen aiheuttamien vahinkojen ja tuhoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvattavuudessa. Myöskään vahinkoja, jotka kuuluvat jonkin muun korvauksen piiriin, ei korvata.

Vakuutusmaksut

Vakuutuksenottaja voi usein valita niin sanotun täysarvovakuutuksen ja vakuutusmääräisen vakuutuksen välillä. Täysarvovakuutuksessa vakuutuskirjaan ei merkitä vakuutusmäärää vaan vakuutusmaksu määräytyy pinta-alatietojen, rakennusmateriaalien ja muiden vastaavien tietojen mukaan. Vakuutusmääräisessä vakuutuksessa rakennus vakuutetaan sovitusta rahamäärästä, joka vastaa sen jälleenhankinta-arvoa. Myös vakuusturvan laajuus ja omavastuu sekä esimerkiksi rakennuksen sijainti, ikä ja varustelutaso vaikuttavat vakuutusmaksujen suuruuteen.

Myös maksuerien määrä ja mahdolliset keskittämisedut vaikuttavat vuosimaksun suuruuteen. Usein turvajärjestelyillä voi myös saada alennusta vakuutuksen hintoihin, joten esimerkiksi turvalukkojen ja murtohälyttimen asennuttaminen oviin ja ikkunoihin saattaa kannattaa. Hintaerot selviävät parhaiten vakuutusyhtiöitä kilpailuttamalla eli pyytämällä niistä tarjouksia. Useiden vakuutusyhtiöiden sivuilla on myös laskureita, joilla voi selvittää omia tarpeita vastaavan vakuutuksen hintoja. Kannattaa kuitenkin huomioida, etteivät eri yhtiöiden tarjoamat vakuutustuotteet välttämättä ole suoraan verrattavissa, koska ehdot ja korvausmäärät ovat erisuuruisia. Monilla vakuutusyhtiöillä on myös käytössään bonusjärjestelmä, jossa asiakasta palkitaan vahingottomista vuosista. Bonusten vaikutus vakuutusmaksuun voi olla niin merkittävä, ettei pieniä vahinkoja ilmoiteta vakuutusyhtiölle etenkin jos vakuutukseen sisältyy omavastuuosuus, koska kertyneet bonukset nollautuvat korvaustilanteessa.