Suomen vakuutusyritykset vertailussa

Vakuutusyhtiöt

Suomessa toimii lukuisia kansallisia ja paikallisia vakuutusyhtiöitä, joista suurimpia ovat If, Pohjola, Fennia, Tapiola, Lähivakuutus, Nordea, Kaleva, Varma ja Pohjantähti. Vakuutusyhtiöt ovat tyypillisesti joko osakeyhtiöitä tai keskinäisiä yhtiöitä. Näiden suurin ero liittyy omistajuuteen: osakeyhtiöissä määräysvaltaa käyttävät osakkeenomistajat, kun taas keskinäisissä yhtiöissä omistajina ovat vakuutuksenottajat, jotka voivat osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Taloussanomien mukaan suomalaiset ja tanskalaiset olivat Pohjoismaalaisista kaikkein tyytyväisimpiä vakuutusyhtiöihinsä vuonna 2009. Etenkin isot vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina panostaneet henkilöasiakkaiden asiakaspalveluun, mikä on näkynyt niiden tuloksessa. Myös asiakasuskollisuus on tutkimuksen mukaan lisääntynyt. Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelevät vakuutusyhtiölaki ja lukuisat vakuutusyhtiöiden toimintaa käsittelevät EU-direktiivit. Työeläkevakuutusyhtiöille on säädetty oma lakinsa turvaamaan niiden itsenäisyyttä ja erillisasemaa.

Vakuutusyritykset & palvelut

Useimmat vakuutusyritykset tarjoavat laajan valikoiman vakuutuksia sekä henkilö-, yhtiö-, että yritysasiakkaille. Yleisimpiä kotitalouksien ottamia vakuutuksia ovat kotivakuutus, autovakuutus ja liikennevakuutus. Vakuutuksia on mahdollista ottaa myös esimerkiksi lapsille, arvoesineille ja lemmikeille tai vaikkapa matkalle. Oma vakuutusturva kannattaa myös kartoittaa aina, kun elämäntilanne muuttuu, eli esimerkiksi perheen kasvaessa tai asunnon vaihdon yhteydessä, jotta se on varmasti aina ajan tasalla. Esimerkiksi nuorille on monissa yhtiöissä tarjolla normaalia huokeampia vakuutuksia ja alennuksia vakuutusmaksuihin.

Yritykset puolestaan tarvitsevat turvaa omaisuuttaan, toimintaansa ja henkilöstöään varten. Tyypillisesti vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia joko erillisinä tai useamman vakuutuksen paketteina kaiken kokoisille toimijoille aloittavista yrityksistä pitkän linjan suuryhtiöihin. Sekä henkilö- että yritysasiakkaille tarjottujen vakuutusten hinnat on suhteutettu arvioituihin riskeihin. Vakuutuksenottajan sukupuoli ja ikä vaikuttaa vakuutusten hintoihin tietyissä tapauksissa, kuten osassa henkilö- ja moottoriajoneuvovakuutuksia.

Vain osa vakuutuksista on lakisääteisiä kuten autoille vaadittu liikennevakuutus ja yrittäjien eläkevakuutus, loput vapaaehtoisia. Vakuutusten hintaan vaikuttaa tyypillisesti niiden laajuus ja riskit: esimerkiksi pienen mummonmökin vakuuttaminen tulee huomattavasti hulppean huvilan vakuuttamista huokeammaksi. Vakuutusehdoissa määritetään yleensä hyvin tarkkaan tilanteet, joissa vakuutus on voimassa ja toisaalta myös korvauksen ulkopuolelle jäävät tilanteet ja asiat. Esimerkiksi matkavakuutus korvaa kyllä kadonneet matkatavarat mutta ei pilalle mennyttä matkaa. Osa vakuutusyhtiöiden rajoituksista voi olla hyvinkin spesifejä ja perustua ennakkotapauksiin.

Vakuutusyhtiön valinta

Pääperiaate on, että vakuutusyhtiöt kannattaa aina kilpailuttaa ja keskittää vakuutukset saman katon alle, koska keskittämisestä saa usein huomattavia etuja muun muassa alempina vakuutus- ja palvelumaksuina. Suurimpien vakuutusyhtiöiden sivuilla on erilaisia vakuutuslaskureita, joilla voi kartoittaa omaa turvan tarvettaan ja laskea vakuutusmaksujen hintoja. Tarjouksia kannattaa myös pyytää eri yhtiöiltä ja vierailla konttoreissa selvittämässä asiakaspalvelun tasoa. Eri yhtiöitä ja niiden vakuutustuotteita vertaillessa on hyvä ottaa huomioon, että samatkin vakuutukset voivat olla hyvin erisisältöisiä eri yhtiöissä. Toisaalta monet isoimmista yhtiöistä ovat osa suurempaa finanssiryhmää, jolloin pankkipalvelut on mahdollista ostaa saman ryhmän sisältä, mikä moninkertaistaa keskittämisedut.

Useimmilla vakuutusyhtiöillä on jonkinlainen etu- tai bonusjärjestelmä, jolla hyötyä saa myös vahingottomista vuosista. Toisaalta bonusjärjestelmä johtaa helposti siihen, ettei pienistä vahingoista usein haeta korvausta vakuutusyhtiöltä, koska bonukset joko nollautuvat tai alenevat korvauksen takia. Halvin vakuutusyhtiö ei kuitenkaan aina ole paras, koska loppupeleissä korvauksen saaminen vahinkotilanteessa vaikuttaa eniten. Kannattaakin lueskella verkon keskustelupalstoja ja kysellä tutuilta kokemuksia eri yhtiöistä ennen oman päätöksen tekoa.

Vakuutusyhtiön vakavaraisuus

Vakuutusyhtiöt saavat tulonsa paitsi vakuutusmaksuista myös sijoitustoiminnasta, jota se harjoittaa kartuttaakseen pääomaansa. Näin ollen yhtiön varallisuuteen vaikuttavat vakuutusmaksut, maksetut korvaukset, liiketoiminnan kulut ja sijoitustoiminnasta saadut tulot. Riskeiltä vakuutusyhtiöt suojautuvat yleisimmin käyttämällä luotettavina pidettyjä jälleenvakuutusyhtiöitä. Vakuutusyhtiön vakavaraisuus selviää yhtiön tulostiedoista, jotka ovat julkista tietoa ja löytyvät verkosta. Kannattaa tutustua myös yhtiön edellisvuosien tulokseen.