Matkavakuutus

Useimmat henkilövakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa, mutta niiden antama vakuutusturva ei ole yhtä kattava kuin matkavakuutuksen, johon kuuluu sekä matkustaja- että matkatavaravakuutus. Esimerkiksi yksityislääkärien palkkiot, kotiinkuljetukset ja matkan keskeytymiset korvataan ainoastaan matkavakuutuksesta. Pilalle mennyttä matkaa sekään ei tosin korvaa, ainoastaan aiheutuneet kulut sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Usein tietyt riskialttiina pidetyt harrastukset ja kilpaurheilu on rajattu matkavakuutuksen ulkopuolelle tai ne voi sisällyttää siihen lisämaksua vastaan. Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi monet moottoriurheilu- ja ilmaurheilulajit ja sukellus. Myös korvattavuutta sotariskialueilla sattuneiden tapaturmien osalta on yleensä rajoitettu, joskin lisämaksulla korvattavuuden laajuutta on usein mahdollista lisätä. Matkavakuutuksiin kuuluu yleensä aina omavastuuosuus, jonka suuruus selviää sopimusehdoista ja vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

IF-Vakuutus

  • -10% nettialennusta!
  • Bonusta vakuutuksista! (S-etukortin omaavat saavat s-bonusta vakuutuksista)
  • Kattava vakuutustarjonta keskittäjäeduilla


Traveguard matkavakuutus

  • Matkan peruutusturva yksittäisenä tuotteena on erittäin suosittu; se on edullinen ja yksinkertainen turva, jossa on korkea vakuutusmäärä.
  • Travel Guard matkavakuutuksissa on myös laajennuksia, joita markkinoilla ei tyypillisesti tarjota kuten laitesukellus 30 metriin asti.

Miksi kannattaa?

Matkavakuutus kannattaa olla voimassa matkoilla, koska riski sairastua tai joutua tapaturmaan on matkustettaessa usein suurempi kuin kotona. Lisäksi ulkomailla ollaan oman maan terveydenhoitojärjestelmän ulkopuolella ja monissa maissa yleiset sairaalat ovat huomattavasti yksityisiä heikkotasoisempia sekä hoidollisesti että hygieniatasoltaan. Useat matkavakuutukset ovat voimassa myös kotimaassa tietyin ehdoin, joissa voidaan asettaa ehtoja esimerkiksi matkan pituudelle ja kestolle. Useimmilla vakuutusyhtiöillä on oma matkavakuutuksensa alle 28-vuotiaille, joka voi olla tavallista matkavakuutusta joustavampi ja huokeampi. Lapset on yleensä vakuutettu vanhempiensa matkavakuutuksesta. Lisäturvaa voi ottaa esimerkiksi tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta.

Matkavakuutuksen kesto ja voimassaoloalue

Matkavakuutuksia on kahdenlaisia: matkakohtainen matkavakuutus on voimassa koko matkan ajan, jatkuva matkavakuutus taas aina vuoden kerrallaan. Matkan katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun matkustaja lähtee kotoaan matkustamistarkoituksessa ja päättyy, kun hän palaa sinne tai vastaavaan normaalielämään kuuluvaan paikkaan kuten työpaikalle tai vapaa-ajanasunnolle. Matkavakuutusten voimassaoloaika on usein rajattu joko 45 vuorokauteen tai 3 kuukauteen. Pidemmän yhtäjaksoisen matkan kohdalla vakuutuksen voimassaoloajasta on sovittava etukäteen ja se saattaa olla kalliimpi. Jatkuva matkavakuutus sopii paljon matkustaville, jolloin vakuutusta ei tarvitse hankkia jokaiselle matkalle erikseen.

Matkavakuutusten voimassaoloalue vaihtelee ja usein voi valita esimerkiksi vain Pohjoismaissa voimassa olevan vakuutuksen tai vakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Kotimaan matkoille on yleensä asetettu tietty kilometriraja, jonka ulkopuolella vakuutus astuu voimaan. Tällainen raja voi olla esimerkiksi 50, 70 tai 100 kilometriä vakuutuksenottajan kotoa ja työpaikalta. Päivittäisillä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla vakuutus ei ole voimassa.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus sisältyy yleensä matkavakuutukseen matkustajavakuutuksen ohella. Kannattaa tarkistaa, korvaako oman vakuutusyhtiön laaja kotivakuutus myös matkatavarat. Ns. matkavakuutukseen omaisuusosaa kuuluu yleensä myös matkavastuuvakuutus, joka korvaa kolmansille aiheutuneita vahinkoja, ja matkaoikeusturvavakuutus, jolla katetaan mahdollisia oikeudenkäyntikuluja. Matkatavaravakuutus turvaa paitsi vakuutuksenottajan myös samassa taloudessa asuvien muiden henkilöiden matkatavarat.

Mitä kannattaa huomioida

Kuten vakuutuksissa aina, myös matkavakuutuksissa on eroja vakuutusyhtiöiden välillä. Hinnan lisäksi kannattaa verrata vakuutuksen sisältöä, kestoa ja rajoituksia. Matkavakuutukseen kuuluvasta matkustajavakuutuksesta korvataan esimerkiksi matkalla saadun sairauden hoitokulut, kun taas matkatavaravakuutus turvaa varkauksien ja rikkoutumisten varalta. Matkavakuutukseen mahdollisesti sisältyvät muut etuudet selviävät sopimusehdoista. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi päiväraha ja haittakorvaus.

Matkavakuutus voidaan yleensä myöntää vain henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Suomessa. Vakuutusyhtiöillä voi olla vakuutetuille myös esimerkiksi ikärajoja. Olemassa olevan vakuutuksen korvausmäärä ja kattavuus on hyvä tarkistaa ennen matkaa, etenkin jos matkustaa perheen kanssa. Lapset ja jopa lastenlapset kuuluvat usein vanhempiensa tai isovanhempiensa matkavakuutuksen piiriin, eivätkä siten tarvitse omaa vakuutusta paitsi matkustaessaan jonkun muun kuin oman vanhempansa kanssa. Myös lapsivakuutusten kohdalla ikärajat voivat vaihdella yhtiöittäin. Kannattaa myös tutustua oman työnantajan mahdollisesti työntekijöilleen ottaman matkavakuutuksen ehtoihin.