If.fi

If vakuutus

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä (94 arvostelua, keskiarvo: 2,99/5)
Ladataan...

If on pohjoismaiden konserni, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Yhtiön pääkonttori on Solnassa Tukholman lähettyvillä. Yhtiö palvelee myös kansainvälistä toimintaa harjoittavia pohjoismaisia asiakkaita. Näiden palveluiden varmistamiseksi If:illä on toimipisteet myös Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa ja Venäjällä sekä laaja ja kilpailukykyinen kansainvälinen yhteistyökumppaneiden verkosto. Venäjällä yhtiöllä on tytäryhtiö.
If on johtava vahinkovakuutuksia tarjoava yhtiö Pohjoismaissa ja sen asiakaskuntaan kuuluu henkilö- ja yritysasiakkaita.

Toimintaperiaatteensa mukaisesti yhtiö tarjoaa ihmisille ja yrityksille turvaa odottamattomien taloudellisten menetysten yllättäessä. Vakuutusten hinnat on suhteutettu arvioituihin riskeihin. Vakuutuksenottajan sukupuoli ja ikä vaikuttaa vakuutusten hintoihin tietyissä tapauksissa, kuten osassa henkilö- ja moottoriajoneuvovakuutuksia. Sijoitustoimintaa harjoitetaan, jotta asiakkaille kyetään maksamaan korvaukset vahingoista. Näin ollen yhtiön varallisuuteen vaikuttavat vakuutusmaksut, maksetut korvaukset, liiketoiminnan kulut ja sijoitustoiminnasta saadut tulot. Konsernilla on noin 6900 työntekijää ja sen emoyhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Henkilöasiakkaat, suur- ja yritysasiakkaat

If:in liiketoiminta-alueet ovat henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat, suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä. Henkilöasiakkaat ovat If:in suurin asiakaskunta ja heitä on noin 3 miljoonaa kaikkialla Pohjoismaissa, eli noin 48 prosenttia konsernin kaikesta toiminnasta. Henkilöasiakkailla tarjotaan erilaisia perusvakuutuksia kuten ajoneuvo- ja kotivakuutuksia, henkilövakuutuksia kuten lapsi- ja tapaturmavakuutuksia ja lisävakuutuksia kuten kotieläin- ja matkavakuutuksia. Yritysasiakkaiden osuus If:in vakuutusmaksutulosta on noin 30 prosenttia. Niihin kuuluu pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät alle 500 henkilöä. Näille asiakkailla If tarjoaa vakiomuotoista tai räätälöityä vakuutusturvaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Suurasiakkaita eli yli 500 henkilöä työllistäviä suuryritysasiakkaita yhtiöllä on noin 1500 kaikkialla Pohjoismaissa ja he muodostavat noin 16 prosenttia yhtiön toiminnasta. Asiakkaille tarjotaan pitkälle räätälöityjä, monipuolisia ja kokonaisvaltaisia vakuutusratkaisuja. Baltiassa ja Venäjällä If palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Baltiassa liiketoiminnasta vastaavat virolainen AS If Eesti Kindlustus, latvialainen AAS If Latvia ja liettualainen UAB If Draudimas. Venäjällä toiminnasta vastaa tytäryhtiö SOAO Region.

Historia

Pohjoismainen If syntyi alun perin vuonna 1999, kun ruotsalainen Skandia ja norjalainen Storebrand yhdistyivät. Suomessa If aloitti toimintansa pienimuotoisesti vuonna 2000. Vuonna 2001 If yhdistettiin Sammon vahinkovakuutustoimintaan ja vuonna 2004 If:istä tuli yritysostojen myötä Sampo-konsernin kokonaan omistama yhtiö ja If-konsernin vakuutusliiketoiminnasta tuli yksi Sampo-konsernin pääliiketoiminta-alueista. Vuonna 2008 If osti venäläisen vakuutusyhtiön SOAO Regionin ja sai jalansijan Venäjällä. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja on ruotsalainen Torbjörn Magnusson.

If Turvallisuusrahasto

Arjen turvallisuutta tukeva If Turvallisuusrahasto on osa yhtiön turvallisuuden edistämisohjelmaa. Rahaston tarkoituksena on edistää turvallisuutta sekä arjen että käytännön tasolla. Tukea voi saada turvallisuutta parantaviin hankintoihin ja hankkeisiin. Vuosittain rahastosta tuetaan noin 200 eri kohdetta ja rahaa jaetaan kohteille korkeintaan 5 000 euroa kuukaudessa. Hakijoiden joukossa on esimerkiksi Suomessa toimivia päiväkoteja, kouluja, kerhoja ja yhdistyksiä, joista jokainen voi saada vain yhden lahjoituksen. Tukea myönnetään esimerkiksi heijastinliivien ja pyöräilykypärien hankintaan ja turvallisuustietouden lisäämiseen. Hakemuksen voi täyttää If:in kotisivuilla osoitteessa www.if.fi.

Yhteiskuntavastuu

If turvallisuusrahaston lisäksi If tukee monia Pohjoismaisia järjestöjä, jotka edistävät yhteiskunnallisen turvallisuuden lisäämistä toimimalla esimerkiksi syrjintää ja eristäytymistä vastaan. If panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Suomessa If:in yhteistyökumppaneihin lukeutuvat muun muassa Suomen Urheiluliitto ry (SUL) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri. Myös jo useana vuonna järjestetty ja suuren suosion saavuttanut Päivä Paloasemalla –tapahtuma on If:in yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) ja useiden paikallisten palokuntien kanssa ympäri Suomen. Kyseessä on valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa käydään läpi kodin paloturvallisuusasioita oikeiden palomiesten johdolla oikealla paloasemalla.