Sairausvakuutukset

Lakisääteinen sairausvakuutus

Kansaneläkelaitos (KELA) korvaa sairausvakuutusjärjestelmän perusteella osan yksityislääkärillä käynnistä aiheutuneista kuluista. Korvausta ei saa julkisen terveydenhuollon maksuista kuten terveyskeskuksen perimistä sairaanhoidon maksuista. Käytännössä kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt on kansalaisuudesta riippumatta vakuutettu sairauden, raskauden ja synnytyksen varalta. Sosiaaliturvaan kuuluvaa valtion sairausvakuutusta hoitaa Kela yhdessä sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kanssa.

Valtion sairausvakuutus kattaa myös sairausajan päivärahan, sairaanhoito- ja kuntoutusavustukset lasten vanhemmille sekä lääke- ja matkakorvaukset. Sairausvakuutuksen mukaan maksettavan päivärahan suuruus määräytyy työtulojen mukaan ja on keskimäärin 60 prosenttia ansiosta. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä ja se on verollista tuloa. Jos sairaus jatkuu yli vuoden, työkyvyttömyyseläke korvaa työtulojen menetystä kompensoimaan tarkoitetun sairauspäivärahan.

Vapaaehtoiset sairausvakuutukset

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen voi ottaa yksityishenkilö itselleen tai läheisilleen, yrittäjä itselleen tai yritys työntekijöilleen. Yksityishenkilöiden sairausvakuutus on usein liitetty yhteen muiden henkilövakuutuksien kanssa ja ne tarjoavat siten suojaa paitsi sairauksien ja tapaturmien yllättäessä myös esimerkiksi kuoleman varalta. Vakuutuksen voi ottaa kaikille perheenjäsenille erikseen. Vapaaehtoisia sairausvakuutuksia myöntävät vakuutusyritykset ja niistä korvataan kuluja siltä osin kuin ne eivät kuulu sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain korvaavuuden kuten työterveyshuollon piiriin.

Vapaaehtoiset sairausvakuutukset täydentävät lakisääteistä sairausvakuutusta ja mahdollistavat parhaan mahdollisen hoidon joustavasti yksityisen sairaanhoidon puolella. Koska vakuutukset myönnetään henkilön terveydentilan perusteella, joitakin sairauksia tai vammoja voidaan rajata korvattavuuden ulkopuolelle. Muun muassa leikkauksiin ja tutkimuksiin pääsee vapaaehtoisen sairausvakuutuksen ansioista usein jonottamatta. Useimmat vapaaehtoiset sairausvakuutukset korvaavat sairaudesta tai tapaturmasta Suomessa aiheutuneita hoitokuluja kuten lääkärin palkkioita ja lääkekuluja. Lääkärinlausuntoja, normaaleita terveystarkastuksia ja matkakuluja ei yleensä korvata. Terapiahoitojen ja muiden vastaavien hoitojen korvattavuus riippuu sopimusehdoista.

Omavastuu

Vakuutuksiin kuuluu yleensä omavastuuosuus, joka on tyypillisesti 50-150 euroa, joskin tapaturmissa omavastuuosuutta ei välttämättä peritä. Jotkin vakuutusyhtiöt myös tarjoavat mahdollisuutta valita hieman kalliimpi vakuutus, jossa omavastuuosuutta ei ole lainkaan. Saman vamman tai sairauden hoitokuluista omavastuu peritään yleensä vain kerran. Usein vakuutuksen ehdoissa on mainittu myös vakuutusaikana korvattavien kulujen yläraja, joka on tyypillisesti hiukan yli 50 000 euroa. Korvattavien tapausten määrää ei yleensä ole rajoitettu, mutta usein vakuutuksiin liittyy yläikäraja. Vakuutetulle maksetut kulukorvaukset ovat verottomia.

Yrittäjien vapaaehtoinen sairausvakuutus

Yrittäjille vapaaehtoinen sairausvakuutus on usein ainoa mahdollinen sairausvakuutusmuoto. Yrittäjien kannattaa vakuuttaa itsensä ja työntekijänsä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja työhön paluun nopeuttamiseksi. Vakuutuksiin on usein mahdollista liittää lisäturvia esimerkiksi työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Vakuutuksen voi ottaa yksilöidysti tietyille henkilöille tai koko henkilökunnalle tai ryhmälle. Myös vakuutuksen laajuutta on yleensä mahdollista räätälöidä juuri yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Työnantajan kannalta vapaaehtoisesta sairausvakuutuksesta on hyötyä, koska se parantaa yrityksen mainetta työntekijöiden keskuudessa ja parantaa jo olemassa olevan henkilökunnan motivaatiota sekä helpottaa uusien rekrytointia. Vakuutus myös helpottaa budjetointia, koska yllättäviä kuluja ei sairauksien ja tapaturmien vuoksi ole luvassa. Koska hoitoon pääsee nopeasti, myös sairauspoissaolot vähenevät ja yrityksen tuottavuus kärsii niistä vähemmän. Työntekijän kannalta vakuutus puolestaan parantaa turvaa sairauden ja tapaturman sattuessa. Vakuutusyhtiöt ovat myös panostaneet korvauksen hakemisen helppouteen ja joustavuuteen. Lue lisää yrittäjän vakuutuksista tästä.

Vertailu kannattaa

Kuten vakuutuksia yleensä, myös sairausvakuutuksia kannattaa vertailla ennen kuin valitsee omiin tarpeisiin sopivimman. Vertailua tosin hankaloittavat erilaiset keskittämisedut ja useiden vakuutusten niputtaminen yhteen yhdeksi vakuutukseksi. Myös vakuutusten laajuudessa ja korvattavuudessa voi olla eri yhtiöiden välillä suuria eroja. Keskittämisestä on yleensä taloudellista etua, joten vakuutukset on usein järkevintä ottaa samasta yhtiöstä ja hyödyntää myös mahdolliset pankkitoimintaan liittyvät etuudet.