Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän lakisääteisiin vakuutuksiin kuuluvat yrittäjäeläkelain mukainen yrittäjän eläkevakuutus YEL ja mahdollisten työntekijöiden vakuutukset. Useimmissa tapauksissa yrittäjän kannattaa tietenkin vakuuttaa myös muuta yrityksen toimintaa ja omaisuutta, mutta nämä eivät yleensä ole yrityksille pakollisia.

YEL

Yrittäjän eläkevakuutus turvaa elämää eläkkeelle jäämisen jälkeen ja tarjoaa suojaa työkyvyttömyyden ja sairauden varalta. YEL-vakuutus on pakollinen, kun vuotuinen työtulo on yli 7 656,26 euroa (vuonna 2018) ja sen voi ottaa joko vakuutusyhtiöstä tai toimialalla mahdollisesti toimivasta eläkekassasta. YEL-maksun suuruus ja siten myös eläkkeen määrä riippuu ilmoitetun YEL-työtulon suuruudesta. Työtulo ei siis ole sama asia kuin yrittäjän tulot. Se lasketaan perustuen siihen, paljonko yrittäjä maksaisi palkkaa samaa työtä tehneelle toiselle henkilölle vuoden aikana. Arvio tästä on yrittäjän vastuulla, joten kannattaa pitää huolta siitä, että YEL-työtulo on oikealla tasolla koko yrittäjyyden ajan, eli huolehtia, että se vastaa yrittäjän todellista työpanosta.

Työtuloa käytetään myös muiden yrittäjän sosiaaliturvaetuuksien kuten sairauspäivärahan laskemisen pohjana. Vakuutus pitää lain mukaan ottaa kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ja aloittava yrittäjä saa vakuutusmaksuihin 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajan. Maksettavan YEL-vakuutuksen määrä riippuu yrittäjän iästä. 53-62 -vuotiaat maksavat korotettua YEL-maksua eli 25,6 % työtulosta. Muiden YEL-maksun suuruus vuonna 2018 on 24,1 %

Vakuutusmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. YEL-vakuutusmaksua voi myös hyvinä vuosina maksaa enemmän ilman, että vakuutusmaksua korotettaisiin pysyvästi. YEL-maksut tulee suorittaa jokaisen kuukauden 20. päivään mennessä. Tätä aikataulua on kuitenkin mahdollista muuttaa ottamalla yhteyttä vakuutusyhtiöön. Yrittäjän tapaturmavakuutus ei ole pakollinen, mutta hyvä olla olemassa heti yrityksen perustamisesta alkaen, koska se turvaa yrittäjille, osakkaille ja yhtiömiehille, joita lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus ei koske.

Työntekijöiden vakuutukset

Jos yrityksessä on työntekijöitä, heille tulee ottaa Työntekijän Eläkelain mukainen vakuutus TyEL ja lakisääteinen tapaturmavakuutus. TyEL maksetaan, kun työtekijä on 17-67-vuotias ja ansiot ylittävät 58,27 euroa kuukaudessa. Työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti myös tätä pienemmät tulot. Vuonna 2018 TyEL:in mukainen työeläkevakuutusmaksu on 25,3 % palkoista, josta työntekijän osuus on 6,35 – 7,85 %. Sama TyEL-maksu on maksettava, vaikka työnantaja lukeutuisi tilapäisiin työnantajiin.

TyEL:n lisäksi yrittäjän on huolehdittava työttömyysvakuutusmaksuista. Näiden osuus työnantajalle on 0,65 %, kun työntekijä on 17-64-vuotias ja palkkasumma on alle 2 083 500 euroa. Tämän ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 2,60 %. Lisäksi on hankittava työtapaturmavakuutus, mutta sen maksun suuruus vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti riippuen työn tapaturmariskeistä. Samalla tavalla hinnoitellaan myös pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantajasuoritukset ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisten verojen yhteydessä jokaisen kuukauden 12. päivänä. Ne on siis ilmoitettava heti palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Ilmoituskautena voi olla myös neljännesvuosi, jolloin työnantajasuorituksen ilmoitetaan ja tilitetään neljänneksen toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.

Muita vakuutuksia

Myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat tietyillä aloilla tuiki tarpeellisia, joskaan eivät pakollisia. Aloittavan yrittäjän tulisikin aina kartoittaa vakuutusturvan tarve ammattilaisten kanssa alaan liittyvien riskien tunnistamiseksi ja räätälöidä se toiminnan kannalta sopivaksi. Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat ilmaista vakuutusneuvontaa ja tarpeiden kartoittamista sekä yritystä perustettaessa että muutosten kuten toiminnan laajenemisen yhteydessä.