Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän lakisääteisiin vakuutuksiin kuuluvat yrittäjäeläkelain mukainen yrittäjän eläkevakuutus YEL ja mahdollisten työntekijöiden vakuutukset.

YEL

Yrittäjän eläkevakuutus turvaa elämää eläkkeelle jäämisen jälkeen ja tarjoaa suojaa työkyvyttömyyden ja sairauden varalta. YEL-vakuutus on pakollinen, kun vuotuinen työtulo on yli 6 560,30 euroa ja sen voi ottaa joko vakuutusyhtiöstä tai toimialalla mahdollisesti toimivasta eläkekassasta. YEL-maksun suuruus ja siten myös eläkkeen määrä riippuu ilmoitetun YEL-työtulon suuruudesta. YEL-työtulo kannattaakin pitää oikealla tasolla koko yrittäjyyden ajan, eli huolehtia, että se vastaa yrittäjän todellista työpanosta.

Työtuloa käytetään myös muiden yrittäjän sosiaaliturvaetuuksien kuten sairauspäivärahan laskemisen pohjana. Vakuutus pitää lain mukaan ottaa kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ja aloittava yrittäjä saa vakuutusmaksuihin 25 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajan. Vakuutusmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. YEL-vakuutusmaksua voi myös hyvinä vuosina maksaa enemmän ilman, että vakuutusmaksua korotettaisiin pysyvästi.Yrittäjän tapaturmavakuutus ei ole pakollinen, mutta hyvä olla olemassa, koska se turvaa yrittäjille, osakkaille ja yhtiömiehille, joita lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus ei koske.

Työntekijöiden vakuutukset

Jos yrityksessä on työntekijöitä, heille tulee ottaa Työntekijän Eläkelain mukainen vakuutus TyEL ja lakisääteinen tapaturmavakuutus. TyEL maksetaan, kun työtekijä on 18-67-vuotias ja ansiot ylittävät 51,57 euroa kuukaudessa. Työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti myös tätä pienemmät tulot. Vuonna 2010 TyEL:in mukainen työeläkevakuutusmaksu oli 22 % palkoista, josta työntekijän osuus on 4,5-5,7 %. Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu oli 22,4 %.

Muita vakuutuksia

Myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat tietyillä aloilla tuiki tarpeellisia, joskaan eivät pakollisia. Aloittavan yrittäjän tulisikin aina kartoittaa vakuutusturvan tarve ammattilaisten kanssa alaan liittyvien riskien tunnistamiseksi ja räätälöidä se toiminnan kannalta sopivaksi. Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat ilmaista vakuutusneuvontaa ja tarpeiden kartoittamista sekä toiminnan alkutaipaleella että muutosten kuten toiminnan laajenemisen yhteydessä.