Moottoripyörävakuutus

Moottoripyörällä on aina oltava voimassaoleva lakisääteinen liikennevakuutus, josta korvataan henkilövahingot ja syyttömälle osapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot, vaikka ajoneuvolla ei ajettaisikaan julkisilla teillä. Omalle ajoneuvolle sattuneet vahingot korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta, joka on ajoneuvokohtainen. Tyypillisesti kaskovakuutuksen laajuuden voi valita kolmesta tai neljästä eri turvatasosta, joita ovat muun muassa perus- eli täyskasko, osakasko ja palo- ja varkausvakuutus. Mitä kattavampi vakuutusturva on, sitä kalliimpia ovat vakuutusmaksut. Vanhalle ja verrattain arvottomalle ajoneuvolle ei siis kannata ottaa täyskaskoa, joka sopiikin parhaiten uudelle ja arvokkaalle moottoripyörälle.

Korvaavuus

Kaskovakuutuksen piiriin kuuluvat yllättäen ja ennalta arvaamatta sattuneet vahingot. Se ei siis kata hitaasti syntyneitä vahinkoja, kuten ruostuminen. Ajoneuvolle sattuneiden vahinkojen lisäksi vakuutettuna ovat myös esimerkiksi ajovarusteet, kuten kypärä ja ajohaalari, siihen asennetut vakiovarusteet ja tavanomaiset kiinteät ajoon tarkoitetut lisävarusteet sekä muita kuluja valitun turvatason ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus on voimassa Euroopan lisäksi Green Card -maissa. Turvan kattavuus ja erityisehdot ulkomailla on hyvä tarkistaa vakuutusehdoista ennen matkaa. Vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus evätä haettu korvaus tai maksaa se alennettuna. Näin esimerkiksi silloin, kun ajoneuvoa on käytetty rikolliseen toimintaan.

Hinta

Vakuutusyhtiöitä kannattaa aina kilpailuttaa ja pyytää tarjous useammasta eri yhtiöstä. Hintaeroa voi yhtiöstä riippuen olla satojakin euroja vuodessa, minkä lisäksi vakuutusmaksuihin voi saada huomattavia alennuksia keskittämis- ja asiakasetuina. Huomiota kannattaa kiinnittää hinnan ja vakuutusturvan kattavuuden lisäksi korvattavuuden ulkopuolelle rajattuihin vahinkoihin ja omavastuun suuruuteen.

Usein moottoripyörävakuutuksen hinnoittelu eroaa muista ajoneuvovakuutuksista siinä, että se on kaksiosainen: pohjamaksua maksetaan koko vuoden ja ajokauden maksua sopimuksen mukaisina kuukausina. Usein valittavana on vuodenaikahinnoittelu ja seisonta-ajallinen vakuutus, joista jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Vuodenaikahinnoittelu tulee edullisimmaksi, jos ajokuukausia tulee vuodessa paljon, seisonta-ajallinen vakuutus taas silloin, kun ajoneuvoa käytetään vain parina kesäkuukautena.