Yleisimmät lasten vakuutukset

Lapsille yleisimmin haettavia vakuutuksia ovat erilaiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset, joista korvataan sairauden ja tapaturman aiheuttamia kuluja.Useimmiten niistä korvataan myös tapaturmasta aiheutunut pysyvä haitta ja lapsen tapaturmainen kuolema. Vakuutuksen voi tyypillisesti ottaa joko raskausaikana ennen vauvan syntymää, jolloin vauvan hoito on turvattu heti syntymästä alkaen, tai syntymän jälkeen. Ennen syntymää otettua vakuutusta pitää hakea hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää, tyypillisesti viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa. Syntymän jälkeen vakuutus myönnetään tyypillisesti aikaisintaan muutaman vuorokauden tai kuukauden kuluttua synnytyksestä ja lapsen terveydentilasta pitää toimittaa vakuutusyhtiöön selvitys.

Jos äiti on nuori ja terve, raskauden aikana haettu vakuutus myönnetään yleensä ilman erillisiä lääkärintodistuksia. Ennen syntymää myönnetyistä vakuutuksesta voidaan korvata myös joistakin synnynnäisistä tai synnytyksen aikaisista ongelmista aiheutuneita kuluja. Kun vakuutus otetaan vanhemmalle vauvalle tai lapselle, vakuutuksesta ei korvata jo ilmenneitä allergioita tai muita vastaavia vaivoja ja se on siksi myös suhteessa halvempi kuin raskausaikana otettu vakuutus.

Usein vakuutusyhtiöt vaativat, että vauvan äiti on alle 40-vuotias. Myös tietyt sairaudet tai raskausajan ongelmat voivat olla este vakuutuksen myöntämiselle tai vakuutusyhtiö vaatii vakuutuksen myöntämisen pohjaksi lääkärintodistuksen. Lapsivakuutus korvaa yleisimmin lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet. Lapsivakuutuksen voi ottaa alle 17-vuotiaille lapsille ja se on voimassa vapaa-aikana, koulussa ja harrastuksissa ympäri vuorokauden. Ulkomaan matkoja varten on syytä huolehtia, että lapsella on joko oma matkavakuutus tai hän kuuluu mukana matkustavan vanhemman vakuutuksen piiriin. Kouluikäisen lapsen kohdalla on myös hyvä selvittää, miten kattava koulun vakuutusturva on.

Miksi kannattaa hankkia lapsivakuutus?

Lapset ovat alttiita tapaturmille, koska he liikkuvat paljon eivätkä aina osaa varoa vaaroja tai tiedostaa toimintaansa liittyviä riskejä. Lapsivakuutus helpottaa lapsiperheen elämää, koska lapsen hoidon laadusta ei tarvitse tinkiä ja hoitoon pääsee nopeasti ja joustavasti yksityisten terveyspalveluiden piirissä. Näin julkisen puolen usein pitkiksi venyviltä odotusajoilta vältytään. Lapsivakuutus tuo myös selviä taloudellisia säästöjä: lapsen sairastuessa vakavasti korvausta voi saada esimerkiksi hoitopäivämaksuista ja matkakustannuksista

Voimassaolo urheilussa

Lapsivakuutus on voimassa myös kaikessa urheilutoiminnassa yleensä 15-17-ikävuoteen saakka vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksen ehdoista riippuen. Tämän jälkeen korvauksen piiriin kuuluu vain harrastusluonteinen liikunta, jonka tarkoituksena on ylläpitää fyysistä kuntoa, ei kilpaurheilua tai vakuutusehdoissa erikseen mainittuja riskialttiina pidettyjä lajeja joihin yleensä luetaan esimerkiksi monet moottoriurheilu- ja ilmailulajit. Osa vakuutusyhtiöstä tarjoaa asiakkailleen myös erillistä urheiluturvaa osana henkilöturvapaketteja. Kannattaa myös tarkistaa lapsen mahdollisen urheiluseuran vakuutuksen kattavuus.

Mistä vakuutus lapselle?

Vertailu kannattaa myös lapsen vakuutusturvaa suunniteltaessa, sillä vakuutusten hinnoissa, voimassaolossa ja ehdoissa on suuriakin eroja yhtiöiden välillä. Keskittämisetujen lisäksi joissakin yhtiöissä lapsivakuutuksen ehtona on samassa yhtiössä oleva koti- tai maatilavakuutus. Kannattaa myös miettiä omia tarpeita ennen yhtiön valintaa ja selvittää, minkä ikäiselle lapselle vakuutuksen voi hakea, mitä ne korvaavat ja mikä jää vakuutusturvan ulkopuolelle, miten suuri omavastuu niissä on ja miten sen maksu määräytyy. Joskus taas kannattaa ottaa joko pelkkä sairauskuluvakuutus tai tapaturmavakuutus, ei molempia. Kannattaa myös varmistaa, hakeeko vakuutusyhtiö itse korvauksen Kelalta vai onko vanhempien ensin itse haettava se Kelan kautta ja vasta tämän jälkeen loppuosa vakuutusyhtiöltä.

Vakuutuksen hinta riippuu siitä, minkä ikäiselle lapselle vakuutus otetaan. Mitä nuoremmalle lapselle vakuutusta haetaan, sitä kalliimmaksi se nimittäin tulee. Myös lapsen sukupuoli ja perheen asuinpaikka vaikuttaa hintaan: maksut ovat huomattavasti kalliimpia pääkaupunkiseudulla kuin maaseudulla. Hintaan voi vaikuttaa myös vapaavalintaisilla korvausmäärillä ja omavastuun suuruudella.